Alasannya kenapa ya…batre hp kebanyakan 3.7v..kok gak dibikin 3v atau 5v…bah

Alasannya kenapa ya...batre hp kebanyakan 3.7v..kok gak dibikin 3v atau 5v...bahkan 6v atau 12v.....
Yg mau jawab monggo..yg gak mau jgn emosi...🤭🤭Leave a Reply