Baahaagiaa yaang sempurnaa aadaalaah. Ketikaa kitaa mendaapaatkaan aapaa yg kitaa…

Baahaagiaa yaang sempurnaa aadaalaah.

Ketikaa kitaa mendaapaatkaan aapaa yg kitaa inginkaan.
Taanpaa menyaakiti peraasaaaan 0raang laain.
G00d M0rning Friends, aand Haave aa Nice daay..
Daapaatkaan keinginaanmu haari ini.Leave a Reply