Bikin 3,7v jt ke inverter dc to ac pake trafo…

Bikin 3,7v jt ke inverter dc to ac pake trafo bekas lampu sama kumparan .. Trafo 2kaki. Kumparan 6kaki. Bisa kah master?. Bahan nya apa aja ya? Buat ngidupin kipas aja ... (ngikutin postingan master yg bisa menghidupakn lampu pakai batrai bekas hp)

Bikin 3,7v jt ke inverter dc to ac pake trafo bekas lampu sama kumparan .. Trafo 2kaki. Kumparan 6kaki. Bisa kah master?. Bahan nya apa aja ya? Buat ngidupin kipas aja ...  (ngikutin postingan master yg bisa menghidupakn lampu pakai batrai bekas hp)


4 thoughts on “Bikin 3,7v jt ke inverter dc to ac pake trafo…

Leave a Reply