Driver kaya gini supaya lbh mantab suaranya…yg diganti komponen yg mana..?trim

Driver kaya gini supaya lbh mantab suaranya...yg diganti komponen yg mana..?trimksih sarannya...
2 thoughts on “Driver kaya gini supaya lbh mantab suaranya…yg diganti komponen yg mana..?trim

Leave a Reply