Fungsi BMS apa gann? Maklum masih awam

Fungsi BMS apa gann?
Maklum masih awam😂
Leave a Reply