hai.. kalo bikin rangkaian ballast HID 12vdc ac 23.000 volt.. ada yg tahu rangka

hai.. kalo bikin rangkaian ballast HID 12vdc ac 23.000 volt.. ada yg tahu rangkaiannya???One thought on “hai.. kalo bikin rangkaian ballast HID 12vdc ac 23.000 volt.. ada yg tahu rangka

Leave a Reply