Ini power ku 200w 24v fuse sikring sering putus kira2…

Ini power ku 200w 24v fuse sikring sering putus kira2 apa ya penyebabnya..
Kalo pakai 12v suara sember kalau 24v sikring putus..???

Ini power ku 200w 24v fuse sikring sering putus kira2 apa ya penyebabnya..
Kalo pakai 12v suara sember kalau 24v sikring putus..???


9 thoughts on “Ini power ku 200w 24v fuse sikring sering putus kira2…

  1. Saiful Mas Arif

    kl buat jengkolan pn beli yg 32v ..kl yg 24 v biasae d pake power yg pake final TIP41/42..input inverter 12v kl pake 24v y mesti ae sikringi bolak balik putus...

Leave a Reply