Lg nyoba batre bkas PB di pasang ke hp.. kira”…

Lg nyoba batre bkas PB di pasang ke hp.. kira" kuat berapa jam ya.. 2x2200mAh : DLeave a Reply