Maaf master mao nanya fungsi lubang probe yg tertulis output…

Maaf master mao nanya fungsi lubang probe yg tertulis output fungsinya buat apa ych master maaf pemula...Leave a Reply