mas numpang tanya tv ane advance 21″ kndlanya tu tlsan…

mas numpang tanya tv ane advance 21" kndlanya tu tlsan kebalik tu "MEGA BOLLIWOD PLATINUM" yag bermasalah apanya gan cma pling atas kr2 3cm dgn istilah yg trbaca tulisanya terlipat pada kertas tranparan

mas numpang tanya tv ane advance 21


Leave a Reply