master, accu 6v,4.5Ah hrgnya kisaran berapa ya?& ngecassnya brapa Volt/amper…

master, accu 6v,4.5Ah hrgnya kisaran berapa ya?& ngecassnya brapa Volt/amper dn jam...
Trmksh..

master, accu 6v,4.5Ah hrgnya kisaran berapa ya?& ngecassnya brapa Volt/amper dn jam...
Trmksh..


16 thoughts on “master, accu 6v,4.5Ah hrgnya kisaran berapa ya?& ngecassnya brapa Volt/amper…

Leave a Reply