Mau bikin stun gun tpi bingung sma trafo 1k/8ohm maksudnya…

Mau bikin stun gun tpi bingung sma trafo 1k/8ohm maksudnya trafo apa ya?

Mau bikin stun gun tpi bingung sma trafo 1k/8ohm maksudnya trafo apa ya?


11 thoughts on “Mau bikin stun gun tpi bingung sma trafo 1k/8ohm maksudnya…

Leave a Reply