Mau tanya mas mas. Power amplifer mono pke ic LA4440…

Mau tanya mas mas. Power amplifer mono pke ic LA4440 output'y brapa watt y.. rncana pngn buat ngangkat speaker 80watt.

Mau tanya mas mas. Power amplifer mono pke ic LA4440 output'y brapa watt y..   rncana pngn buat ngangkat speaker 80watt.


7 thoughts on “Mau tanya mas mas. Power amplifer mono pke ic LA4440…

Leave a Reply