Mintak bantuanya om ada yang tw data kaki IC kumpingan TV LED LG Yang model ini

Mintak bantuanya om ada yang tw data kaki IC kumpingan TV LED LG Yang model ini GX om
Leave a Reply