model nya sama… kakinya juga sama…tpi satu nyala satu endak… kira2 untuk c

model nya sama... kakinya juga sama...tpi satu nyala satu endak... kira2 untuk cek travonya gmn ya om...maap newbi...

Leave a Reply