Mohon bantuan sarannya suhu tuser, power suplai tv led 19…

Mohon bantuan sarannya suhu tuser, power suplai tv led 19 inc kebakar, saya ganti 1 set atw yg kebakar nya saja yg di ganti ? , tks

Mohon bantuan sarannya suhu tuser, power suplai tv led 19 inc kebakar, saya ganti 1 set atw yg kebakar nya saja yg di ganti ? , tks


Leave a Reply