Om, inputnya kalo mau dirubah ke 220v.. apa aja yg diganti dan speknya apa? Trim

Om, inputnya kalo mau dirubah ke 220v.. apa aja yg diganti dan speknya apa? Trims
Leave a Reply