Ora bisa tuku bok’e y0 gawe dewe ae,,elek ya ben…

Ora bisa tuku bok'e y0 gawe dewe ae,,elek ya ben penting ojo wudo mesine

Ora bisa tuku bok'e y0 gawe dewe ae,,elek ya ben penting ojo wudo mesine


Leave a Reply