Pemula, mau nanya… Skema senter pakai ic ne555 input 9v…

Pemula, mau nanya...
Skema senter pakai ic ne555 input 9v
Apakah output nya tetap 9v??
Misal di input 4v apakah rangkaian bisa work???
Trims.

Pemula, mau nanya...
Skema senter pakai ic ne555 input 9v
Apakah output nya tetap 9v??
Misal di input 4v apakah rangkaian bisa work???
Trims.


6 thoughts on “Pemula, mau nanya… Skema senter pakai ic ne555 input 9v…

Leave a Reply