pencerahane luur… tdinya no disc… dan di open mogok… setelah…

pencerahane luur... tdinya no disc... dan di open mogok... setelah tak buka... d motor" nya tk teesin tinner... bisa play open close dah oke... cuma kalo di paus d open... di close d play lagi kadang bisa kadang nggk... setelah tk otak atik tk coba dah lancar gk no disc lagi... tp kok mlah swara ndak keluar ya... monggo luur

pencerahane luur... tdinya no disc... dan di open mogok... setelah tak buka... d motor


Leave a Reply