Permisi… Yang punya rangkaian bunyi sirine kaya polisi ,boleh di…

Permisi...
Yang punya rangkaian bunyi sirine kaya polisi ,boleh di bagi ? Saya minta skemanya, maturnuwun 🙂