Psu running text 5v 20a arus cuma sampe primer aja, sekunder 0v Coil bekas keba

Psu running text 5v 20a arus cuma sampe primer aja, sekunder 0v
Coil bekas kebakar jalur gosong, caps 10v mleduk udh diganti semua, kira2 apanya ya master?
Leave a Reply