Sob, mau tanya klo 6volt jadi 3,7volt pake R nilai…

Sob, mau tanya klo 6volt jadi 3,7volt pake R nilai brapa, ,, makasih10 thoughts on “Sob, mau tanya klo 6volt jadi 3,7volt pake R nilai…

Leave a Reply