Tanya master.tv cina ada swaranya tpi tak ada gambarnya.balon di tabong tidak ny

Tanya master.tv cina ada swaranya tpi tak ada gambarnya.balon di tabong tidak nyala.tpi tegangan masuk.kira2 apnya master
2 thoughts on “Tanya master.tv cina ada swaranya tpi tak ada gambarnya.balon di tabong tidak ny

Leave a Reply