trafo q klo di colokin kog jeglek…kira2 yg rsak yg…

trafo q klo di colokin kog jeglek...kira2 yg rsak yg mna zaw boss8 thoughts on “trafo q klo di colokin kog jeglek…kira2 yg rsak yg…

Leave a Reply