tune control ic lm324,, bass kasar biar bass ga kasar…

tune control ic lm324,, bass kasar biar bass ga kasar modif apanya ya , di pin mana yg harus diruba?2 thoughts on “tune control ic lm324,, bass kasar biar bass ga kasar…

Leave a Reply