Yg master oscilator merapat yha.. junior mau tanya nih.. mnghitung…

Yg master oscilator merapat yha.. junior mau tanya nih.. mnghitung out freknya gmna ya?? Jika frek lokal transistor 300mhz apa mpengaruhi nilai frek (L1 & C1) ?? Trims sblumnya bgi yg udh brsedia mmbantu berdikusi..

Yg master oscilator merapat yha.. junior mau tanya nih.. mnghitung out freknya gmna ya?? Jika frek lokal transistor 300mhz apa mpengaruhi nilai frek (L1 & C1) ?? Trims sblumnya bgi yg udh brsedia mmbantu berdikusi..


One thought on “Yg master oscilator merapat yha.. junior mau tanya nih.. mnghitung…

Leave a Reply