17 Comments

Mbah, transistor seng iso ngehandel watt gede tur gampang tukonne opo yoo?? Iki ceritan arep gwe cess aki sko bekas smps komputer La mergo ic smps'e nggwe ta2003 akhire tak modif gwe tl494 + arduino sak lcd ne Masalah iki muncul nk transistor powere puanas akhire dorr tak gwe cess aki 120Ah arus seng mlebu ...continue reading